https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_216081384_Easy-Resize.com_.jpg

Cieszymy się, że możemy ogłosić naszą nową współpracę z firmą Trusty, która udostępnia darmowe oprogramowanie do zgłaszania nieprawidłowości zgodne z dyrektywą o ochronie sygnalistów i ISO 27001. W IPSO LEGAL zawsze stawiamy na szerzenie kultury speak-up i dbanie o interes publiczny. Wierzymy, że każda organizacja powinna mieć możliwość zaoferowania bezpiecznego i niezawodnego kanału raportowania, niezależnie...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2023/02/Nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-1280×720-px.png

Jak już pewnie wszyscy wiedzą, 15 lutego 2023 r., Komisja Europejska poinformowała, że Polska jest jednym z ośmiu państw członkowskich, których sprawy zostaną skierowane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) za nieprzestrzeganie prawa UE w zakresie implementacji dyrektywy 1937/2019 dotyczącej ochrony sygnalistów. Natomiast dzień wcześniej miało miejsce nie mniej ciekawe zdarzenie – Wielka Izba Europejskiego Trybunału...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_264157798_Easy-Resize.com_.jpg

W środę 15 lutego 2023 Komisja Europejska poinformowała, że Polska jest jednym z ośmiu państw członkowskich, których sprawy zostaną skierowane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) za nieprzestrzeganie prawa UE w zakresie ochrony sygnalistów. Wraz z Polską, przed TSUE zostaną pozwane również Niemcy, Republika Czeska, Estonia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg i Węgry. TŁO Państwa członkowskie UE miały...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2021/10/AdobeStock_300001828_Easy-Resize.com_.jpg

Ochrona sygnalisty z nowym warunkiem Zaktualizowany projekt ustawy o sygnalistach określa, że sygnalista podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy INTERESU PUBLICZNEGO i jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Co może oznaczać...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_101962369_Easy-Resize.com_.jpg

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. ma na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta ma znaczący wpływ na spółki notowane na giełdzie, ponieważ wprowadza nowe obowiązki informacyjne dotyczące zgłoszeń sygnalistów. W artykule omówimy, jaki wpływ ma dyrektywa na spółki notowane na giełdzie, jakie obowiązki informacyjne...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2023/01/Kopia-Szablony-dla-grafik-na-Instagram-i-Facebook-Blazej-Wagiel-1.png

W miejsce RPO pojawia się PIP, komendant Policji… Ostateczny projekt ustawy o sygnalistach określa, że w przypadku gdy zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia może takiego zgłoszenia dokonać do Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt ustawy określa też, że zgłoszenie zewnętrzne, które może stanowić przestępstwo dokonuje się właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (stołecznemu) Policji. i...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2022/12/1.png

Skuteczny sposób na walkę z korupcją?WHISTLEBLOWING! Nie trzeba chyba już nikomu tłumaczyć, że whistleblowing uznawany jest za ważny element w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji i innych niewłaściwych praktyk. Specyfika zachowań korupcyjnych wskazuje, że mogą one nigdy nie wyjść na jaw – chyba, że zostaną one ujawnione przez osoby, które odkryły je podczas wykonywania swojej pracy....

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2022/11/Kopia-Szablony-dla-grafik-na-Instagram-i-Facebook-Blazej-Wagiel.png

Dzisiaj Błażej Wągiel ma dla Was kilka słów na temat branży bliskiej naszej kancelarii – czyli o sygnalistach w branży technologi medycznych. Kilka dni temu Departament Sprawiedliwości US poinformował, że Modernizing Medicine (ModMed) firma dostarczająca technologie elektronicznej dokumentacji medycznej w wyniku ugody zgodziła się zapłacić 45 000 000 $. Ugoda częściowo rozstrzyga zarzuty zawarte w...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2022/10/Projekt-bez-tytulu-30-1920x1280.png

IPSO LEGAL partnerem Whistleblowing Management.eu W ramach projektu, jako zaufani doradcy wspieramy prowadzenie spraw związanych z whistleblowingiem w całej Europie oraz dostarczamy usługi outsourcingu zarządzania systemem ochrony sygnalistów, prowadzenia postępowań wyjaśniających i doradztwa prawnego. WhistleblowingManagement.eu o system zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości i zestaw środków wsparcia zapewnianych przez europejską sieć doświadczonych profesjonalistów. WhistleblowingManagement.eu udziela wsparcia prywatnym i...

https://ochronasygnalistow.info/wp-content/uploads/2022/09/AdobeStock_166452728_Easy-Resize.com_.jpg

W lutym 2020 roku ukazała się praca Stephen’a R. Stubben’a z University of Utah oraz Kyle’a T. Welch’a z George Washington University na temat wykorzystania i skuteczności wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości. Badacze, wykorzystując anonimową bazę danych (prawie dwa miliony raportów wewnętrznych) otrzymaną od dostawcy oprogramowania compliance NAVEX, zbadali związek pomiędzy wykorzystaniem wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości...

Polski