by IPSO LEGAL

Wprowadź z nami system ochrony sygnalistów

wypowiedzi w mediach

ochrona sygnalistów, system ochrony sygnalistów

Dyrektywa o ochronie sygnalistów powstała w wyniku wydarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną (np. sprawa Boeing 737 MAX, Panama Papers czy LuxLeaks).

Wtedy zwrócono uwagę, na brak odpowiedniej ochrony osób, które ujawniają przestępstwa korporacyjne w interesie publicznym.

spytasz pewnie: Co to ma wspólnego z moim biznesem? Zaskakująco dużo. Jesteś bowiem zmuszony wdrożyć kilka działań:
stworzyć skuteczny system raportowania
ustalić hierarchię kanałów raportowania
odpowiednio przeszkolić personel
ustalić kto ma zostać objęty ochroną
wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania zgłoszeniami

Bezpieczeństwo osób nagłaśniających nieuczciwe praktyki

to nowy kierunek społecznej odpowiedzialności biznesu w UE.

Rozłożyliśmy temat ochrony sygnalistów na czynniki pierwsze. Żebyś Ty nie musiał.

Sprawdź naszą bazę wiedzy:
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego sygnalista to osoba zgłaszająca w dobrej wierze informacje o nieprawidłowościach w miejscu pracy. Odpowiednik funkcjonujący w anglosaskim kręgu kulturowym to whistleblower
Słownik języka polskiego

System ochrony sygnalistów

Sygnalista to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Z obawy o zachowanie stanowiska pracy czy też poczucie ogólnego bezpieczeństwa w pracy i poza firmą wielu potencjalnych sygnalistów decyduje się na niezgłaszanie obserwowanych naruszeń oraz działań nieprawidłowych, do udziału w których są zmuszani przez bezpośrednich przełożonych. Tymczasem system ochrony sygnalistów, który ułatwia zgłaszanie naruszeń i zachęca do tego sygnalistów sprzyja dalszemu rozwojowi organizacji.

Ochrona sygnalistów obowiązkiem pracodawcy

Przyjęta przez UE 7 października 2019 roku dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE (dyrektywa dotycząca sygnalistów) zobowiązuje przedsiębiorców do ochrony sygnalistów. Oznacza to, że system ochrony sygnalistów powinien stanowić element organizacji, z którego w razie potrzeby sygnalista może skorzystać w taki sposób, aby jego osoba pozostała anonimowa.

Jako kancelaria prawna specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych mających na celu ochronę sygnalistów oferujemy Państwu rozwiązania, które wykraczają poza bezpieczny kanał raportowania. Model, który stosujemy daje nam możliwość szybkiego reagowania na potrzeby organizacji, co przekłada się na:

  • przygotowanie systemu ochrony sygnalistów,
  • wdrożenie ochrony sygnalistów w firmie,
  • obsługę prawną kwestii wynikających z raportowanych nieprawidłowości.

Szybkie i sprawne wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości leży w jak najlepszym interesie organizacji. Pozwala na zachowanie reputacji firmy i wspiera jej dalszy rozwój. W praktyce, obowiązek jaki niesie za sobą ochrona sygnalistów stanowi atut organizacji. Dlatego wdrażając w firmie wymagane prawem rozwiązania w tym zakresie warto wdrożyć system ochrony sygnalistów, który będzie w pełni funkcjonalnym komponentem organizacji.

Klientów poszukujących sprawdzonych rozwiązań w zakresie ochrony sygnalistów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.

Polski